dimarts, 30 de novembre de 2010

El text expositiu


Repasseu l'esquema, busqueu un text expositiu que us interesse i analitzeu-lo.

TEXTOS EXPOSITIUS:
- Característiques generals

- Recursos lingüístics
UJI
xtec
pàgines 74-75 llibre

- Procediments de cohesió

ampliació i condensació de la informació (pàgines 77-78)
referència gramatical i lèxica (pàgines 129-130, 82-92)
connectors (130-132)

- Estructura i Organització
xtec
catalaonline
IES La Melva
- Classificació

Per ampliar imformació:
cohesió textual