dijous, 19 d’abril de 2012

¡Això podíem fer!

CLAR I EN VALENCIÀ
09/04/12 - Eugeni S. Reig -

¡Això podíem fer! és una exclamació de sentit denegatori que s'usa per a posar de manifest que no estem disposats a fer una cosa determinada.
(...)
Actualment, l’exclamació ¡això podíem fer! s’usa cada volta més poc, però en canvi es diuen cada volta més altres exclamacions equivalents com ara: ¡això faltava!, ¡això sí que no!, ¡de cap de manera!, ¡ni pensar-ho! Totes aquestes expressions són correctes en valencià, però són idèntiques a les expressions equivalents que habitualment s’usen en castellà.

¡Això podíem fer! és una exclamació que ha creat l’enginy del nostre poble, una exclamació valenciana que dóna força i personalitat a la nostra llengua. No la deixem morir.

Llegiu l'article