dimarts, 19 de juliol de 2011

Mans a l'obra

Mans a l'obra - El Penjoll, art de paraula


Àvid i impàvid lector sóc.
Malgrat que em trobe
desconeixedor de l’alfabet llatí.
A dia de hui,
no llig més llibres
que les mans que tinc davant.
¿Quirománcia?
¿Llengua de signes?

Sé que les mans són per a escriure…
Per a escriure en elles la vida,
per a garbejar eixe temps que s’ens en fuig.

Escrivivint se’m fa tard.
Hui hi ha ball de disfresses.
Encara tinc la ràdio connectada
i li escolte dir a Raimon,
que, de l’home,
mira sempre les mans.
Abans que l'apague,
Radio Futura llança la pregunta:
¿Qui ha escrit les línies de les mans?

Mitjanit:
Les vint-i-quatre hores de les mans.
Entre el parany de disfresses d’engany:
supermans, spidermans, batmans, barmans...
i una del manc de Lepant.
¿Literatura?
No, només fricció:
La d'una galtada
per tocar-li el collons a la Ventafocs.