dissabte, 23 de juliol de 2011

Iniciatives literàries creatives.
Dones en Xarxa
Judith Vives i Neus Pinart: "Finalment, cal posar-hi cara a tothom".