dilluns, 9 de maig de 2011

En la pàgina web de la Conselleria: http://www.edu.gva.es/ocd/areaord/val/ordenacion.htm es troba disponible la informació sobre la Convocatòria del "PROGRAMA ACÉRCATE", destinat a estudiants en el segon curs de Batxillerat, en la modalitat de Ciències i Tecnologia.