dimarts, 21 de febrer de 2012



La gossa sorda, El dia que tot rebente



Ei, jo que tinc?
ei, tu que tens?
la boca, la boca plena de dents.
Vindran les sèquies plenes,
plouran idees, farem saó
i plouran pedres,
moltes pedres