dimecres, 16 de novembre de 2016

Una amable, una trista, una petita pàtria,

dilluns, 14 de novembre del 2016
Octubre CCC (Sant Ferran, 12)
L'actor Francesc Anyó presenta amb Fani Fortet, percussionista, l'espectacle "Coral romput", de Vicent Andrés Estellés (escrit al 1957 i publicat al 1971, forma part del llibre La clau que obre tots els panys; és un monumental poema compost per una tirada de 1.261 versos).

núvol
Hi ha poetes que quan es disposen a escriure
posen damunt la taula el cendrer, les tisores,
el tinter, el secant i moltes coses més.
Calculen les distàncies des del cap al paper.
Discretament assagen poc després el posat.
Darrerament escriuen i escriuen coses pulcres,
potser renaixentistes, perfectament inútils,
sense les quals els hòmens treballen, anem, moren.
 (Coral Romput, Primer Cant)

Cant complet

AixòÉsComTot